• MAGNETICKÁ REZONANCE (MR)

  MRI magnetic resonance imaging, magnetická rezonance, je moderní diagnostické zobrazovací vyšetření.Není bolestivé. Orgány jsou zobrazovány na základě jejich chování v silném magnetickém poli.
  MR v současnosti patří mezi nejsložitější a nejdražší diagnostické zobrazovací metody,její výhodou vůči ostatním zobrazovacím metodám je větší přesnost při zobrazení většiny orgánů. Přístroj funguje na základě rozdílné intenzity signálu u odlišných měkkých tkání. Navíc toto zobrazení probíhá bez škodlivého ionizujícího záření, do této chvíle nebyly prokázány škodlivé účinky magnetické rezonance na lidský organismus.

  Na našem pracovišti magnetické rezonance se zaměřujeme pouze na vyšetření kloubů a jednotlivých úseků páteře.

   VYŠETŘENÍ NENÍ MOŽNÉ POKUD JSTE NOSITELEM / NOSITELKOU KARDIOSTIMULÁTORU

   

   

 • JAK SE PŘIPRAVIT

  K vyšetření MR není nutná žádná speciální příprava. Nesmíte však být nositelem jakéhokoli elektronického implantátu (KARDIOSTIMULÁTOR, kardioverter (ICD) či kochleární implantát), nebo být méně než 6 týdnů po operaci kovového implantátu (šrouby, destičky, totální endoprotéza kolene,svorky…). Všechny operace, alergie či závažné diagnózy prosím hlaste dopředu.
  Před vyšetřením je nutné odložit všechny šperky (především piercing, hodinky), drobné mince, kreditní karty,telefon apod.

  U nás k vyšetření MR nepotřebujete žádnou žádanku od lékaře, je ale vhodné přinést např. výsledky předchozích vyšetření a lékařskou zprávu. Nejlépe vše dopředu poslat e-mailem.

 • JAK VYŠETŘENÍ PROBÍHÁ

  Před vlastním vyšetřením odložíte podle pokynů laboranta oděv a veškeré kovové předměty. Budete uloženi na pohyblivý stůl na záda a přemístěni pod přístroj.
  Během vyšetření je důležité, abyste se nehýbali. Případné pohyby mohou vyšetření znehodnotit. V průběhu vyšetření se obvykle ozývají nepříjemné zvuky, je to dané systémem stroje a není žádný důvod se znepokojovat. Vyšetření jednoho kloubu či jednoho úseku páteře trvá kolem 35 minut.
  Po vyšetření můžete odejít a vykonávat jakoukoli činnost.

   

   

   

 • KDY BUDE VÝSLEDEK

  Průběh vyšetření se zobrazuje na monitoru obsluhy. Zhotovení jednotlivých obrazů a zhodnocení nálezu magnetické rezonance je však časově náročné. Při odchodu dostáváte Vaše vyšetření na mediu, popis vyšetření potom max do 2 pracovních dnů a to mailem a nebo osobně písemně,lze popis zaslat mailem přímo ošetřujícímu lékaři.

  ČEKACÍ DOBA
  Od zavolání budete vyšetřeni do pěti pracovních dnů.